Tota la informació del Club Handbol Sant Vicenç i molts GOLS AMB LA MÀ (24a temporada)

divendres, 18 de novembre de 2016

Curs de Nou Monitor Català d'Handbol a Sant Vicenç dels Horts· Convocatòria
La Federació Catalana d’Handbol a través de l’Escola de Tècnics, convoca el curs: CURS DE NOU MONITOR CATALÀ D’HANDBOL
Amb l’autorització de la Escuela Nacional d’Entrenadores de la Real Federación Española de Balonmano.
· Data i lloc
El curs es realitzarà al Poliesportiu Municipal Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts del 23 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017..
· Calendari
Abans de l’inici del curs s’informarà als alumnes dels horaris i calendari amb la distribució d’assignatures.
La part no presencial de les assignatures es realitzarà utilitzant com a espai interactiu el Campus Virtual Moodle, de la manera que el professorat cregui oportú.
El material didàctic i les activitats a realitzar estaran penjats en el curs corresponent a:
www.interacciona21.com/campus
· Requisits

Podran inscriure’s al curs les persones que reuneixin els següents requisits:
1.    Tenir 16 anys complerts
2.    Estar en possessió del Títol de Gradua en Educació secundària Obligatòria o titulació acadèmica equivalent.


· Inscripcions
Els alumnes que es vulguin inscriure en aquest curs han de realitzar una transferència bancària al número de compte ES53 0081 7020 21 0001316042.
L’import total del curs és de  230 €, no inclou l’expedició del títol.
Els alumnes han d’enviar l’imprès d’inscripció adjunt a aquesta comunicació al correu electrònic: info@nitrohandball.com

· Faltes d’assistència:
Els alumnes tenen l’obligació d’assistir a totes les classes que composen el curs. Només es permetran les faltes justificades en un número mai superior al 10% de la càrrega lectiva del curs i que no suposin faltar a la totalitat de la càrrega horària d’una assignatura.
· Convocatòria per als alumnes suspesos.
Si l’alumne ha estat declarat NO APTE després d’haver assistit a les classes de l’àrea corresponent, serà cridat a una convocatòria extraordinària en el termini i forma que cregui oportú l’Escola de Tècnics de la Federació Catalana d’Handbol (tal i com consta en el calendari del curs).
· Obtenció del títol de Nou Monitor Català d’Handbol
Després de realitzar el curs l’alumne haurà de superar un període de pràctiques de 150 hores.
· Àmbit d’aquest curs.
Aquest curs té validesa Federativa, és a dir, permetrà que les persones que el realitzin i disposin de la titulació, pugin tenir la llicència federativa que els permeti entrenar en les categories corresponents.
Les assignatures d’aquest curs no es convaliden ni tenen validesa acadèmica en els cursos de la formació oficial.
· Aplaçament o anul·lació del curs.
L’Escola de Tècnics de la Federació Catalana d’Handbol i NitroHandball es reserven el dret d’aplaçar o suspendre aquest curs abans del seu inici si el total d’alumnes que formalitzin la inscripció no supera el número de 20 alumnes.
Els alumnes inscrits seran informats per correu electrònic de la seva anul·lació o aplaçament en el moment que es produeixi i de forma immediata s’iniciaran els tràmits de devolució de l’import abonat.
Per a més informació contactar amb:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada